Tour Nước Ngoài

ÚC – MONO BRISBANE – GOLD COAST 4N4Đ

4 Ngày 4 Đêm
TP. Hồ Chí Minh

26,990,000 VNĐ

BUSAN – DEAGU – SEOUL

6 Ngày 5 Đêm
TP. Hồ Chí Minh

17,990,000 VNĐ

THAI LAN: BANGKOK – PATTAYA – NONG NOOCH

5 Ngày 4 Đêm
TP Hồ Chí Minh

6,490,000 VNĐ

NHẬT BẢN: OSAKA – KYOTO – PHÚ SĨ – TOKYO

5 Ngày 5 Đêm
TP. Hồ Chí Minh

3,2890,000 VNĐ

NHẬT BẢN: OSAKA – KYOTO – PHÚ SĨ – TOKYO

5 Ngày 5 Đêm
TP Hồ Chí Minh

35,890,000 VNĐ

VJ – HÀN QUỐC: SEOUL – NAMI – EVERLAND

5 Ngày 5 Đêm
TP. Hồ Chí Minh

15,990,000 VNĐ

TOUR LỄ THAI LAN: BANGKOK – PATTAYA – AYUTTHAYA 5N4Đ

5 Ngày 4 Đêm
TP Hồ Chí Minh

7,390,000 VNĐ

TOUR THAI LAN: CHIANGMAI – CHIANG RAI

4 Ngày 3 Đêm
TP. Hồ Chí Minh

8,690,000 VNĐ

ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC – CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG 5N5Đ

5 Ngày 5 Đêm
TP Hồ Chí Minh

19,390,000 VNĐ

Tour Lễ Tết

ÚC – MONO BRISBANE – GOLD COAST 4N4Đ

4 Ngày 4 Đêm
TP. Hồ Chí Minh

26,990,000 VNĐ

BUSAN – DEAGU – SEOUL

6 Ngày 5 Đêm
TP. Hồ Chí Minh

17,990,000 VNĐ

THAI LAN: BANGKOK – PATTAYA – NONG NOOCH

5 Ngày 4 Đêm
TP Hồ Chí Minh

6,490,000 VNĐ

NHẬT BẢN: OSAKA – KYOTO – PHÚ SĨ – TOKYO

5 Ngày 5 Đêm
TP. Hồ Chí Minh

3,2890,000 VNĐ

NHẬT BẢN: OSAKA – KYOTO – PHÚ SĨ – TOKYO

5 Ngày 5 Đêm
TP Hồ Chí Minh

35,890,000 VNĐ

VJ – HÀN QUỐC: SEOUL – NAMI – EVERLAND

5 Ngày 5 Đêm
TP. Hồ Chí Minh

15,990,000 VNĐ

TOUR LỄ THAI LAN: BANGKOK – PATTAYA – AYUTTHAYA 5N4Đ

5 Ngày 4 Đêm
TP Hồ Chí Minh

7,390,000 VNĐ

TOUR THAI LAN: CHIANGMAI – CHIANG RAI

4 Ngày 3 Đêm
TP. Hồ Chí Minh

8,690,000 VNĐ

ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC – CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG 5N5Đ

5 Ngày 5 Đêm
TP Hồ Chí Minh

19,390,000 VNĐ

Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương